Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2019/221 Έγκριση ή μη του από 08-10-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου CULTURE LANDS

  • Διαβάστηκε 2435 φορές
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2019/221 Έγκριση ή μη του από 08-10-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου CULTURE LANDS
23 Οκτ
2019

Από το πρακτικό της 31ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18830/18-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 του Ν. 3852/10) με θέματα:

 ΘΕΜΑ 7 ο :

«Έγκριση ή μη του από 08-10-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες οργάνωσης – Πραγματοποίησης τοπικών εκδηλώσεων του έργου CULTURE LANDS», Α.Μ. 27/2019, προϋπολογισμού 59.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 

Διαβάστε αναλυτικά 

 

Ετικέτες

kritiki google

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30