Οι εθελοντές των Ραγκουτσαριών είναι οι κάτοικοι της Καστοριάς, οι καρναβαλιστές και αυτοί που αγαπούν τα ραγκουτσάρια και το καρναβάλι της Καστοριάς. Με το μεράκι τους και την διάθεση τους κάθε χρόνο βοηθούν και περνούν μέρος στις ετοιμασίες του καρναβαλιού, τα γνωστά μας Ραγκουτσάρια

kritiki google