Η παρέλαση για πρώτη φορά το 2015 χωρίστηκε σε 2 μέρη, οι παρελάζοντες στο διαγωνιστικό κομμάτι, οι οποίοι έπρεπε να είναι μέσα και στους χρόνους ροής της παρέλασης  και οι μη διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν ως μπουλούκι, εκτός χρόνου ροής της παρέλασης.

Τελετάρχης παρέλασης ορίστηκε και ήταν, η κ. Ειρήνη Ζουρουφίδου 

kritiki google